Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen

Datum bekendmaking woensdag 04 december 2019
Datum besluit maandag 25 november 2019
Einddatum woensdag 31 december 2025

Kohierbelasting.

Jaarlijkse belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente.

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris.  Zolang de woning niet uit de inventaris is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt.

Meer info zie reglement.