Heraanleg kruispunt Mechelsesteenweg (N227) in Sterrebeek

Momenteel wordt het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N227) in Sterrebeek heraangelegd. Deze werken worden uitgevoerd door Viabuild in opdracht van De Werkvennootschap. Hieronder vind je meer informatie.

Waarom?

Deze werken kaderen in de aanleg van de fietssnelweg F203 tussen Sterrebeek en Bertem. Comfortabele fietspaden, bredere voetpaden en slimme verkeerslichten zullen voor meer veiligheid zorgen.

Waar?

De werken vinden plaats aan het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N227) met de Tramlaan, de Waalsestraat en de Voskapelstraat in Sterrebeek.

De verschillende zijden van het kruispunt worden één voor één aangepakt. 

Wanneer?

 • Fase 1: westzijde N227 (Tramlaan)
  • startdatum: woensdag 18 oktober 2023
  • einddatum: vrijdag 24 november 2023  
 • Fase 2: oostzijde N227 (Bosdellestraat)
  • startdatum: vrijdag 24 november 2023
  • einddatum: vrijdag 22 december 2023
 • Fase 3: afwerking van laatste details fase 1 en 2
  • startdatum: maandag 18 maart 2024
  • einddatum: midden april 2024
 • Fase 4: lokale aanpassingen Tramlaan
  • startdatum: dinsdag 5 december 2023
  • einddatum: vrijdag 22 december 2023

De aannemer communiceert de start van een nieuwe fase via bewonersbrieven. Zodra wij verdere informatie ontvangen, updaten we deze pagina.  

Welke werken?

Het hele kruispunt wordt heraangelegd. De volgende werken zijn gepland:

 • aanbrengen van tijdelijke werfsignalisatie, omleidingen en tijdelijke verkeerslichten
 • opbraak van wegen
 • grondwerken
 • vernieuwen van straatkolken en putdeksels
 • funderingswerken
 • betonneren van lijnvormige elementen en fietspad
 • asfalterings- en klinkerwerken
 • plaatsen van slimme verkeerslichten om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen zonder de doorstroming te belemmeren

Welke hinder?

 • Vanaf vrijdag 22 december 2023 (einde fase 2): het kruispunt wordt weer opengesteld voor alle verkeer. De werfverkeerslichten aan de Tramlaan blijven nog even staan, omdat de definitieve verkeerslichten pas geplaatst kunnen worden tijdens fase 3. De werfverkeerslichten zijn uitgerust met een radar die verkeer detecteert, wat de doorstroming op de drukste takken moet vergemakkelijken.
 • Vanaf maandag 18 maart 2024 (begin fase 3): in samenspraak met de aannemer werd beslist om de werken die oorspronkelijk aan de zuidzijde van het kruispunt (Waalsestraat) gepland waren niet uit te voeren. Deze werken zouden immers voor een te grote verkeershinder zorgen tegenover een te beperkte meerwaarde na afwerking. In de plaats van nieuwe werken aan te vatten, worden tijdens fase 3 de laatste details van fase 1 en fase 2 volledig afgewerkt. De hinder blijft hierdoor beperkt: 
  • Op de Mechelsesteenweg kan het verkeer steeds in beide rijrichtingen door.
  • Bij de afwerking van het fietspad aan de even kant van de Mechelsesteenweg worden actieve weggebruikers omgeleid via een veilig afgebakende zone op de rijbaan.
  • De bypass van de Waalsestraat naar de Mechelsesteenweg (richting E40) is niet beschikbaar. Je kan enkel rechts afslaan via de verkeerslichten.
  • Er geldt een parkeerverbod op de parking gelegen te Waalsestraat 12.
  • De Bosdellestraat blijft steeds volledig open.

Heb je nog vragen?

 • Meer info vind je op www.werkenaandering.be/F203.
 • Spreek ter plaatse gerust een werfleider/projectleider aan. Je kan hen herkennen aan een witte helm.
 • Bezoek de werfburelen in de Baanakkerweg te Bertem.
 • Contacteer De Werkvennootschap via info@werkenaandering.be.