Hector Henneaulaan: sterke hinder in maand mei

Vrijdag 30 april was het officiële startschot voor de ombouw van de  verouderde brug van de Hector Henneaulaan tussen Machelen-Diegem en Zaventem. De 3 jaar durende werken zijn onderdeel van Werken aan de Ring. Dit grootschalig infrastructuurproject stoomt de Ring rond Brussel klaar voor het verkeer

Sterke hinder in de maand mei

Van 30 april tot eind mei richt de aannemer een grote werfzone naast de Ring in waar hij straks de nieuwe brug bouwt. Tegelijkertijd brengt de aannemer het verkeer naar het midden van de Ring op drie versmalde rijstroken. Zo creëert hij ruimte om grotere en bredere brugpijlers te bouwen. Om veiligheidsredenen wordt de snelheid op de Ring beperkt naar 70 km/u. Op de Hector Henneaulaan tussen de kruispunten met de Belgicastraat en de Hoogstraat in Zaventem zal het verkeer ook tijdelijk op wisselende rijstroken rijden.

Beperkte hinder vanaf juni tot einde werken in 2024

Om het verkeer op de Hector Henneaulaan en de Ring minimaal te hinderen tijdens de werken, wordt de nieuwe brug ter plaatse gebouwd. Onderbrekingen van het verkeer worden zoveel mogelijk in verkeersluwe periodes zoals weekends of schoolvakanties gepland.

Eindresultaat

 De herinrichting van de Hector Henneaulaan verbetert de situatie voor alle weggebruikers en is tegelijk een mooi voorbeeld van de multimodale aanpak van Werken aan de Ring. De Hector Henneaubrug wordt dubbel zo breed. Iedereen kan zich straks vlot en veilig verplaatsen door de aanleg van:

  •  een afgescheiden fiets- en voetpad
  •  in beide richtingen een vrije busbaan voor het openbaar vervoer
  •  gescheiden rijstroken voor gemotoriseerd verkeer en
  • -een toegankelijke groenzone (ecopassage) voor planten en dieren.

Wens je meer informatie over de werken aan de Henneaulaan? Via www.werkenaandering/henneaulaan kan je je inschrijven op de digitale nieuwsbrief met alle laatste updates.

Een probleem of onveilige situatie op de werf opgemerkt?

De Werkvennootschap gaat voor een veilige en vlotte werf. Heb je toch iets opgemerkt of heb je een klacht?  Breng de helpdesk eenvoudig op de hoogte door het digitaal meldingsformulier in te vullen.

Gepubliceerd op dinsdag 4 mei 2021 11.36 u.