Hoe gezond is jouw grond? Dat kom je te weten met De Grote Grondvraag

Samen met jou wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in kaart brengen welke gronden gezond zijn én welke niet. Verontreinigde gronden willen we opsporen en saneren. Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken.

Via www.degrotegrondvraag.be kan je opzoeken hoe het gesteld is met de kwaliteit van de grond waarop je woont of werkt. Als blijkt dat jouw grond een risicogrond is, dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat je moet doen om de grond terug gezond te maken.

Check hoe gezond je grond is

Doe je dat liever niet online? Dan kan je terecht bij de dienst Omgeving.

WAAROM DE GROTE GRONDVRAAG?

De Grote Grondvraag is van groot maatschappelijk belang. Door ons rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen nog steeds een pak verontreinigde gronden. Die hebben een niet te onderschatten invloed op je dagelijkse leven. Je wil dat je kinderen kunnen spelen op gezonde grond? Of dat boeren hun gewassen kunnen telen op vruchtbare bodem? Dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg dus om goed zorg te dragen voor onze grond! En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag: samen álle risicogronden opsporen en terug gezond maken. Voor onze leefomgeving. En voor huidige en toekomstige generaties.

WIE IS DE OVAM?

OVAM staat voor Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De OVAM streeft naar een doordachte en milieubewuste omgang met afval, materialen en bodem. De OVAM geeft richting aan het beleid rond deze thema’s en beoogt onder meer burgers en bedrijven zekerheid te bieden over de kwaliteit van hun bodem. Zo ook met De Grote Grondvraag. Stoot je op een probleem? Is je grond een risicogrond? Geen paniek, de OVAM zoekt samen met jou naar een oplossing.

WAT IS EEN RISICOGROND?

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Gezien het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Dat betekent echter niet dat er ook sprake is van bodemverontreiniging. Enkel een oriënterend bodemonderzoek kan daar uitsluitsel over geven. Zo kunnen ernstig verontreinigde gronden tijdig worden opgespoord en aangepakt. Vaak bevestigt het onderzoek dat de bodemkwaliteit van uw grond in orde is en zijn er geen verdere maatregelen noodzakelijk.

Gepubliceerd op woensdag 27 oktober 2021 15.22 u.