Horecavergunning

De horecavergunning geeft een uitbater het recht op het aangeduide adres een horecazaak uit te baten (uitbatingsvergunning). Je moet voldoen aan verschillende administratieve voorwaarden om een horecazaak te kunnen starten. Dit zorgt voor kwaliteitsvolle horeca in Zaventem.

Naast de horecavergunning moet elke horecazaak ook aan andere verplichtingen voldoen. Voor meer informatie lees je best de startersbrochure van Horeca Vlaanderen.

Voorwaarden

De gemeente gaat via een administratief en technisch onderzoek na of de horecazaak voldoet aan de voorwaarden van de algemene regelgeving, en aan de voorwaarden en reglementen die in Zaventem van toepassing zijn. Hieronder lees je een overzicht van de verschillende documenten die je moet bezorgen aan de dienst economie (economie@zaventem.be).

 • Kopij van de oprichtingsakte van de onderneming
 • Stedenbouwkundige bestemming van het pand rekening houdend met het gewestplan, de vergunningstoestand van het pand en het kadaster. Dit kan je aanvragen via omgeving@zaventem.be
 • Inschrijving in de kruispuntbank (kbo) voor ondernemingen
 • Geldige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing (kopie van polis moet steeds aanwezig zijn in de zaak)
 • Voldoen aan de voorwaarden voor het schenken verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken
 • Omgevingsvergunning (indien van toepassing)
 • In sommige gevallen is ook een milieuvergunning noodzakelijk. Op de site Vlarem Wegwijzer kan je checken welke soort vergunning je nodig hebt voor jouw specifieke horeca activiteit.
 • Kopie van aanvraag toelating FAVV. (De toelating van FAVV wordt na 30 dagen toegekend en moet steeds zichtbaar uithangen bij de ingang van de zaak . Een kopie van de FAVV vergunning dient, voor opening handelszaak, overgemaakt te worden aan de dienst Economie via economie@zaventem.be)
 • Brandveiligheidsverslag aan te vragen bij Brandweerzone Vlaams-Brabant West
 • Terrasvergunning (indien van toepassing)
 • Onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust

Procedure

De horecavergunning vraag je aan bij de dienst Economie of via het formulier:

Vraag een horecavergunning aan

Kostprijs

€50

Voor wie

Om een kwaliteitsvol horeca-aanbod in Zaventem te verzekeren dient elke rechtspersoon/natuurlijke persoon, die op een vaste plaats voeding en/of drank, van welke aard ook, voor gebruik ter plaatse verkoopt of verstrekt een horecavergunning aan te vragen.

De horecavergunning is zowel persoonsgebonden alsook plaatsgebonden. Hierdoor is de vergunning steeds vereist in volgende gevallen:

 • Bestaande horecazaken
 • De (her)opening van een horecazaak met nieuwe uitbater.
 • De verhuis of een vergunningplichtige verbouwing van een bestaande horecazaak naar een nieuwe locatie

Op deze regel bestaan de volgende uitzonderingen, waarbij je geen horecavergunning moet aanvragen:

 1. Het verkopen of verstrekken van voeding en/of drank maximaal 10 keer per jaar en voor niet langer dan 10 opeenvolgende dagen door een club of vereniging.
 2. Reizende horecazaken (o.a. kermiskramen)

Er kunnen wel andere verplichtingen of reglementen van toepassing zijn. Voor verdere informatie hierover kan je terecht op economie@zaventem.be