Infomoment: nieuwe invulling voor leegstaande gebouwen in Sint-Stevens-Woluwe

Op de hoek van de Leuvensesteenweg en de Julien Trekkerstraat wordt binnenkort een oud, leegstaand gebouw gesloopt. Via een brownfieldconvenant zal de site een nieuwe invulling krijgen. Benieuwd naar het ontwerp? Wees welkom tijdens een infomoment op 15 februari om 19u30 in zaal Ons Huis.

Brownfieldconvenant

De Vlaamse regering, lokaal bestuur Zaventem, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de eigenaar grondvennootschap Woluwedal BV en ontwikkelaar PSR schreven hun engagementen en ambities neer in een ontwerp van brownfieldconvenant '233. Zaventem – J. Trekkerstraat'. Zo'n brownfieldconvenant maakt het makkelijker om verwaarloosde, verontreinigde of onderbenutte sites een nieuwe invulling te geven. Door de verschillende betrokken overheidsinstanties en private partners samen te brengen, kan de complexe problematiek van zo'n zogenaamde 'brownfield' vlotter aangepakt worden. 

Infomoment

Het nieuwe ontwerp voor de site aan de Leuvensesteenweg en Julien Trekkerstraat focust op economische functies, met in het achtergelegen bos ook spel- en ontspanningsmogelijkheden voor werknemers en omwonenden. Er is een doorsteek voorzien naar het bedrijventerrein Lozenberg.

Om de buurt te informeren over het ontwerp van brownfieldconvenant organiseren de betrokken partners een infovergadering.

Wanneer? 15 februari 2023 om 19u30

Waar? Zaal ‘Ons Huis’ (1e verdieping), Burgemeester Willem Servranckx-Plein in Sint-Stevens-Woluwe

Meer info?

Op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten vind je onderaan een lijst met inspraakvergaderingen, daar kan je het ontwerp van brownfieldconvenant raadplegen. Er is de mogelijkheid om opmerkingen en bezwaren in te dienen, van 15 februari tot en met 1 maart 2023. 

Het brownfieldconvenant op papier inkijken is na afspraak mogelijk bij dienst Omgeving, Steenokkerzeelstraat 56, Zaventem. Een afspraak maken kan via mail op omgeving@zaventem.be of via telefoon op het nummer 02 725 03 80.

Wil je schriftelijk reageren? Dat kan tot en met 1 maart 2023, tegen ontvangstbewijs, bij dienst Omgeving in Zaventem of via de post naar VLAIO, t.a.v. Brownfieldcel, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel.

Gepubliceerd op vrijdag 20 januari 2023 14.59 u.