Informatie van de Vlaamse Overheid

Om burgers en ondernemers zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, heeft de Vlaamse overheid in haar bevoegdheidsdomeinen (ondernemen en werken, onderwijs, gezondheid en welzijn, cultuur, vrije tijd, jeugd, …) verschillende maatregelen genomen.