Informatie voor verenigingen

Wat moet ik als vereniging weten?

 • Als vereniging is het belangrijk om je kenbaar te maken in Zaventem. Ben je al terug te vinden in de digitale verenigingengids? Via beknopte informatie en jullie eigen website en contactgegevens kunnen geïnteresseerden meer informatie over jouw vereniging terugvinden.
 • Organiseer je als vereniging een evenement, lees dan zeker eerst alle informatie hierover op deze pagina 'Evenementen organiseren'.
 • Als vereniging kan je ook zelf evenementen toevoegen aan deze UitDatabank. Evenementen in de UitDatabank zijn terug te vinden via 'Uit in Zaventem' en zullen ook toegevoegd worden in Z magazine (opvolger van Gemeenteberichten).
 • Verenigingen moeten ook rekening houden met de nieuwe privacywetgeving (GDPR) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Elke vereniging die persoonsgegevens bijhoudt (leden, deelnemers, ...) moet voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Dit wil zeggen dat elke verenigingen concrete stappen (o.a. opmaak van een register) moet zetten om aan te tonen dat ze in orde zijn met deze wetgeving. Via de koepelorganisaties wordt hierover de nodige informatie ter beschikking gesteld. De organisatie SCWITCH heeft heel wat handige instrumenten uitgewerkt om er voor te zorgen dat elke vereniging goed geïnformeerd is en concreet aan de slag kan gaan. Al deze info is terug te vinden op de website van Scwitch 'GDPR voor lokale verenigingen'.

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk

Diversiteit in jouw vereniging

 • Verenigingen trekken een divers publiek aan, zowel op vlak van herkomst of cultuur maar ook op vlak van taal.
 • Boest! brengt de talendiversiteit in beeld, ondersteunt clubs om er op een goede manier mee om te gaan en biedt tips om het Nederlands een duidelijke plaats te geven. 
 • Meer informatie op de website van 'Boest je sportclub'.
 • Bekijk het filmpje met tips over een warm onthaal.

Ondersteuning verenigingen op vlak van corona

 • De coronacrisis treft de vrijetijdssectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Het lokale verenigingsleven deelt mee in de klappen. Hun normale werking staat onder druk door het verlies aan inkomsten en door de opgelegde veiligheidsmaatregelen.
 • Om de verenigingen terug financiële ademruimte te geven heeft Vlaanderen een noodfonds in het leven groepen. Elke gemeente krijgt middelen toegewezen die ze op haar beurt kan inzetten om de verenigingen te ondersteunen.
 • Op 21 september 2020 heeft de gemeenteraad een toelagereglement ter ondersteuning van het verenigingsleven omwille van de impact van corona op hun werking goedgekeurd waarmee de verenigingen financiële noodsteun kunnen aanvragen. .
 • De verenigingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen hiervoor een persoonlijke mail toegestuurd met o.a. de nodige informatie over de verschillende indienrondes.