Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Wat?

IGO is een uitkering voor 65-plussers,  die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De federale pensioendienst doet een inkomstenonderzoek en het bedrag van de IGO hangt af van uw bestaansmiddelen.

Hoe aanvragen?