Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Dit is een tegemoetkoming voor volwassenen van 21 tot 65 jaar die omwille van hun handicap geen of minder mogelijkheden hebben om te gaan werken.
Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
Voor meer inlichtingen en het indienen van een aanvraag kan je terecht in het Sociaal Huis.