Integratietegemoetkoming (IT)

Dit is een tegemoetkoming voor volwassenen van 21 tot 65 jaar, die omwille van hun handicap bijkomende kosten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Een arts van de FOD zal je zelfredzaamheid evalueren volgens een puntensysteem.
Voor meer inlichtingen en het indienen van een aanvraag kan je terecht in het Sociaal Huis.