Jeugdraad

  • Het doel van de jeugdraad is om het gemeentelijk beleid advies te geven over jeugdaangelegenheden en over de planning en de bouw van aangepaste infrastructuur.
  • Deze adviezen worden verleend op initiatief van de jeugdraad, of op verzoek van de gemeentelijke overheid.
  • De jeugdraad heeft een dagelijks bestuur en roept tweemaandelijks (uitzondering juli-augustus) haar leden op voor een algemene vergadering.
  • De jeugdraad heeft als opdracht:
    • Het contact, overleg en samenwerking tussen de plaatselijke jeugd en de verenigingen te bevorderen en hun algemene en gemeenschappelijke belangen te dienen.
    • De samenwerking tussen de gemeente en de jeugdverenigingen te bevorderen.
    • Eigen initiatieven betreffende jeugdbeleid te nemen daar waar het nodig en nuttig is door omstandigheden. (bv. de preventiecampagne en jeugdverenigingentocht)

Meer info