Heb je recht op de jobbonus? Vergeet niet je rekeningnummer te registreren!

Zowat iedereen die recht heeft op de jobbonus, heeft intussen een brief ontvangen met de nodige info. Heb je recht op de jobbonus, dan moet je eerst je rekeningnummer registreren in Mijn Burgerprofiel, vooraleer de Vlaamse overheid de bonus kan uitbetalen.

86,2% van de groep burgers die in aanmerking komen voor de jobbonus, heeft een rekeningnummer geregistreerd in Mijn Burgerprofiel.

Ben jij bij de overige 13,8%? Vul dan snel je rekeningnummer in op Mijn Burgerprofiel.

Heb je geen brief gekregen?

Wie geen brief heeft gekregen, komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een jobbonus. Uitzonderingen zijn echter mogelijk. Zo zijn een aantal dossiers nog niet afgesloten omwille van hun complexiteit. Deze dossiers worden zo snel mogelijk afgehandeld. Daarnaast is er ook een beperkte groep mensen die theoretisch gezien recht heeft op een jobbonus, maar die jobbonus in de praktijk niet zal ontvangen omdat het uit te betalen bedrag te laag is. De jobbonus wordt immers pas uitbetaald vanaf twintig euro bij voltijdse tewerkstelling of tien euro bij deeltijdse tewerkstelling.

Heb je daar vragen over of ga je niet akkoord, dan kan je op https://www.vlaanderen.be/jobbonus/jobbonus-voor-werknemers-en-ambtenaren#geen-brief-ontvangen terecht voor meer informatie.

Meer info

Vlaanderen.be/jobbonus of via het gratis infonummer 0800-61106

Gepubliceerd op woensdag 1 maart 2023 14.00 u.