Jumelagecomité

  • Bevordering van de vriendschap met de zustergemeente Blankenheim.
  • Organisatie van activiteiten in het kader van de verbroedering.
  • Voor meer inlichtingen kan je terecht bij: yves.vanhemele@zaventem.be