Katten

Huiskatten weggeven/verkopen

Als je een kat weggeeft of verkoopt, moet je het dier verplicht steriliseren, identificeren en registreren. Als een kat gechipt is, kunnen onder meer dierenartsen en de politie met een chiplezer achterhalen wie de eigenaar van het dier is. Zo komt een vermiste kat sneller bij haar eigenaar terecht.

Meer info: https://www.huisdierinfo.be

Zwerfkatten

Om de zwerfkattenpopulatie aan te pakken werkt het lokaal bestuur samen met vzw Vetas.

Zij vangen de aanwezige zwerfkatten op en brengen ze naar een plaatselijke dierenarts. Deze onderzoekt hun gezondheid en maakt hen onvruchtbaar. Als de katten terug gezond zijn, worden ze in de ruime omgeving van hun vindplaats teruggebracht. Als je zwerfkatten opmerkt, kan je dit melden aan de dienst Omgeving via telefoon (02 725 03 80) of e-mail (milieu@zaventem.be).