Kinderopvang starten of uitbreiden

Wil jij graag een nieuwe kinderopvang starten of je kinderopvang uitbreiden?

Je bent als organisator verplicht om een opportuniteitsadvies te vragen aan de gemeente. Dit advies moet worden toegevoegd aan je vergunningsaanvraag bij het Agentschap Opgroeien. Zonder opportuniteitsadvies is een aanvraag vergunning groepsopvang onontvankelijk.

Het is dus van belang dat je als organisator een tijdig een advies aanvraagt, rekening houdend met:

  • de termijn van 30 dagen waarover een lokaal bestuur beschikt om advies uit te brengen
  • de voorziene termijnen bij het onderzoek van een vergunningsaanvraag

Het lokaal bestuur moet binnen de 30 dagen na de adviesvraag een advies uitbrengen. Als het advies er niet is binnen de 30 dagen, dan kan de organisator zijn vergunningstraject verderzetten zonder dit advies.

Om een gefundeerd advies te kunnen formuleren dient het lokaal bestuur, op voorhand, goede inhoudelijke criteria en een transparante procedure op te stellen. Deze criteria zijn voorzien als richtlijnen om een goed advies te kunnen geven.

Deze procedure en criteria werden goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen en door de Gemeenteraad.

  1. Adres en vermoedelijke startdatum zijn gekend.
  2. Verplicht kennismakingsgesprek met regie kinderopvang/Huis van het Kind Zaventem. Dit kennismakingsgesprek vindt plaats op de locatie van het toekomstige kinderopvanginitiatief indien mogelijk. Stedenbouwkundige voorschriften dienen meegebracht te worden door de aanvrager.

Aanvraagformulier kinderopvang in Zaventem