Klachten of schade

Klachten

Gaat het om een klacht of een melding? Lees het reglement als je niet zeker bent of het over een klacht of een melding gaat. Voor meldingen kan je terecht op de startpagina. 

Ben je het niet eens met een beslissing van het gemeentebestuur of heb je een klacht over:

  • De werking van het gemeentebestuur of OCMW
  • De administratieve diensten van de gemeente
  • Gemeentewegen (voor gewestwegen: contacteer Agentschap voor wegen en verkeer).

dan kan je je melden tot de klachtenbehandelaar van de gemeente via het e-formulier.

Vul klachtenformulier in

Als je geen antwoord krijgt, of als je niet tevreden bent met het antwoord van de klachtenbehandelaar, dan kan je een officiƫle brief met je klacht richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Schade

  • Heb je schade geleden waarvoor het gemeentebestuur of het OCMW mogelijk aansprakelijk is? (als gevolg van een fout van een gemeentelijke medewerker of een gebrek aan de gemeentelijke infrastructuur.) 
  • Heb je schade berokkend aan roerend of onroerend goed dat toebehoort aan de gemeente of het OCMW?

Vul schadeformulier in

Digitaal loket