Laadpalen

Laadpalen in Zaventem

Je kan gebruik maken van zowel publieke als semipublieke laadpalen. Publieke laadpunten bevinden zich op de openbare weg en kunnen door iedereen gebruikt worden. Semipublieke laadpunten zijn ook voor iedereen toegankelijk, maar bevinden zich op terreinen van parkeergarages, horeca, winkelcentra en sportcentra.

Private laadpalen zijn enkel voor privégebruik.

Een overzicht van de openbare laadpunten & laadpalen in België vind je op de kaart: https://www.laadpaalelektrischeauto.be/oplaadpunten-laadpalen-belgie/

Zelf een laadpunt aanvragen op openbaar domein

Een aanvraag kan enkel gedaan worden door burgers die gebruik maken van een elektrisch voertuig. Enkel volledig elektrische wagens komen in aanmerking. In het loket zal gevraagd worden hiervan een bewijs te leveren.

Daarnaast komen enkel personenwagens en lichte vracht in aanmerking.

Indien je niet over een private parkeerplaats beschikt of er geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250m wandelafstand van je woonst beschikbaar is, kan een laadpaal aangevraagd worden. Deze aanvraag gebeurt via een centraal digitaal loket. De uitvoering van de laadpaal zal gebeuren door gekozen uitbaters of laadpaalexploitanten.

Voor meer info over de procedure en de aanvraag via het digitaal loket verwijzen we door naar de infopagina van de Vlaamse Overheid.

Laadpunt op privéterrein

Een oplaadpunt plaatsen op privéterrein is mogelijk zonder vergunning. Hierbij dienen volgende regels gerespecteerd te worden:

  • Het is niet toegelaten om laadkabels over het trottoir te leggen om een elektrisch voertuig op te laden. Dit zorgt voor hinder op de openbare weg. Het is eveneens niet toegestaan om overkappingen, rubbermatten en sleuven aan te brengen.
  • Indien je huurder bent van een onroerend goed en je een oplaadpunt wenst te plaatsen is het aangeraden om dit eerst met je eigenaar te bespreken.

Meldingsplicht

Sinds juni 2021 heeft de VREG (Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) een nieuwe meldingsplicht ingevoerd voor laadpunten voor elektrische wagens.

Alle laadpunten die je aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen ≥ 5 kVA moet je aanmelden bij Fluvius. Deze verplichting geldt zowel voor laadpunten met een publiek als een privaat karakter. De informatie die Fluvius op deze manier ontvangt, zal hen toelaten om gerichte aanpassingen uit te voeren aan het elektriciteitsdistributienet.

Meer informatie vind je op de website van Fluvius.