Lokale Adviescommissie (LAC) energie

De lokale adviescommissie ziet toe op een basisvoorziening elektriciteit, gas en water aan iedere burger. Elke huishoudelijke afnemer van elektriciteit heeft recht op een minimumlevering van 10 ampère.

Niettemin kan de energietoevoer toch afgesloten worden bij onmiddellijk gevaar voor de veiligheid of bij klaarblijkelijke onwil of fraude. Afsluiting kan in dit geval enkel na advies van deze commissie.

De lokale adviescommissie vergadert in volgende gevallen:

  • Op verzoek van de distributeur wanneer deze de minimale levering wil stopzetten wegens klaarblijkelijke onwil of fraude.
  • Op verzoek van de afnemer tot heraansluiting en herneming van de levering.

De afnemer heeft het recht om gehoord te worden in de commissie indien hij dat wenst.

De commissie levert een advies af binnen de 14 dagen na het verzoek van de distributeur of de afnemer. Het advies wordt bij consensus genomen.

Deze commissie kan ertoe bijdragen dat onredelijke en onverantwoorde afsluitingen worden voorkomen. Het overgrote deel van de betwistingen over afsluitingen worden met gezond verstand opgelost na een rustig gesprek tussen de partijen.