Leefloon en activering

Leefloon is financiële hulp wanneer je inkomen lager is dan onderstaande bedragen. Je moet daarnaast ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Een maatschappelijk werker onderzoekt of je recht hebt op een leefloon.

Momenteel (vanaf 1 maart 2020) bedraagt het leefloon:

  • Samenwonenden: € 639,27 per maand
  • Alleenstaanden: € 958,91 per maand
  • Voor een persoon met minimum 1 minderjarig kind ten laste: €1.295,91 per maand.

Leefloon is een residuair recht. Dit wil zeggen dat je eerst moet nagaan of je recht hebt op een andere uitkering. De sociale dienst overloopt dit samen met jou.

Hulpverlening door het OCMW geeft je toegang tot een aantal rechten, maar bevat ook een reeks plichten. Als je moet beroep doen op een leefloon van het OCMW is de wet voor het Recht op Maatschappelijk Integratie (RMI) van toepassing. Dat houdt in dat je de plicht hebt je maximaal in te spannen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Om dit te kunnen, stellen we drie instrumenten ter beschikking:

  • Tewerkstelling
  • Leefloon
  • Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie