Informatie lokale coronamaatregelen

Het gaat algemeen niet goed met het aantal besmettingen in de huidige ‘vierde golf’. Ook in Zaventem neemt het aantal besmettingen flink toe. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom op 22/11/2021 om eigen activiteiten te annuleren. Dit jaar geen kerstmarkt in Zaventem en ook geen officiële opening van het Rijmelgemplein en de Witte Cité.

Een aantal verenigingen nam ondertussen al de moeilijke en moedige beslissing om een geplande activiteit nu niet te laten doorgaan.  

Elke inwoner wordt gevraagd om extra voorzichtig te zijn.

Aan verenigingen wordt gevraagd om zelf een weloverwogen afweging te maken bij elke activiteit. Steeds aandachtig, voorzichtig  en respectvol zijn, met naleving van alle geldende regels.

Mondmaskerplicht

Er is een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar in :

  • Alle openbaar vervoer,
  • Winkels en winkelcentra,
  • Zorginstellingen,
  • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
  • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra
  • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
  • Erediensten

Covid Safe Ticket

Voor publieke evenementen stelt de federale regering het gebruik in van het Covid Safe Ticket voor evenementen verplicht.

Er is verplichtte toepassing van het Covid Safe Ticket in alle horeca en fitnesscentra.

Thuiswerken

Telewerk is momenteel verplicht (momenteel 4/5e van de tijd) voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.


Gemeentelijke dienstverlening

  • De gemeentediensten zijn allemaal bereikbaar. Zie contactgegevens op deze website.
  • Heel wat documenten van de dienst Burgerzaken (Stationsstraat 8), enkel open op afspraak, kunnen ook online aangevraagd worden via het digitaal loket op deze website.
  • Maak een afspraak en kom op tijd
  • Kom met niet meer personen dan strikt noodzakelijk