Manifestatie aanvragen

Wie een betoging wil organiseren moet rekening houden met deze criteria:

  • Je houdt je aan de voorwaarden uit het algemene politiereglement.
  • De aanvraag moet minstens 10 werkdagen voor de voorziene datum van de manifestatie ingediend worden via onderstaand aanvraagformulier in het digitale loket.

Alle aanvragen worden eerst geëvalueerd door de veiligheidsdiensten. De burgemeester geeft tenslotte wel of geen toelating voor de betoging. De vergunning kan worden ingetrokken als de voorwaarden, die door de burgemeester werden opgelegd, niet worden nageleefd.