Mantelzorgpremie

Een premie van €10 per begonnen maand per mantelzorger.

                                        

Voorwaarden

Er wordt slechts 1 mantelzorgpremie per mantelzorger toegekend en maximum 2 mantelzorgpremies per zorgbehoevend persoon of per zorgbehoevend gezin.  De premie wordt toegekend voor elke begonnen maand thuiszorg. De mantelzorger verbindt zich er toe elke wijziging die zich voordoet door te geven aan het Sociaal Huis. 

Procedure

Een eerste aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt aangevraagd bij het Sociaal Huis. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina. De jaarlijkse herziening ervan dient te worden ingediend voor 1 maart.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Indien de mantelzorger geen inwoner is van Zaventem/deelgemeente dan dient hij/zij een attest voor te leggen van de gemeente waar de mantelzorger woont dat bewijst dat hij/zij aldaar geen mantelzorgpremie ontvangt.
  • Attest FOD van
    • minstens 9 punten of
    • <21 jaar 4 punten in de 1ste pijlers of
    • minstens 6 punten in de 3 pijlers samen

Kostprijs

€10 per begonnen maand.

Voor wie

Een mantelzorger die de zorg op zich neemt voor een zorgbehoevend persoon die inwoner is van Zaventem.