Milieuadviesraad (MARZ)

  • De milieuraad bestaat uit actieve, vrijwillige, milieubewuste, geïnteresseerde burgers, allen inwoners van Zaventem (afgevaardigden van verenigingen, handelaars, landbouwers,... ) die bij elkaar komen om milieuproblemen, projecten en acties te bespreken.
  • Adviezen MARZ.:
    • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief
    • betreffende alle aspecten rond leefmilieu
    • advies over gemeentelijke milieu- en natuurbeleid
  • Voor meer informatie kan je terecht bij de voorzitter johan.slembrouck@telenet.be