Maximumfactuur (MAF)

Wat?

De maximumfactuur zorgt ervoor dat je per jaar voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald maximumbedrag.

Voorwaarden

Elk gezin komt in aanmerking voor de MAF. Je gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden.

Procedure

Je ziekenfonds houdt de medische kosten bij. Als je medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt je ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen. Bij de eerste uitbetaling ontvang je een attest.

Voor meer informatie over het terugbetalen van geneesmiddelen, dokterskosten, de maximumfactuur, enzovoort, wend je je best tot je ziekenfonds.

Bedrag

Het bedrag van de MAF is afhankelijk van uw netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voor het jaar waarvoor het recht op MAF onderzocht wordt. Dat wil zeggen dat de netto belastbare inkomens van alle gezinsleden worden samengeteld. Hoe lager dit totale gezinsinkomen, hoe lager het maximum en hoe sneller het recht op terugbetaling. Heb je binnen je gezin personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, dan kan je genieten van een bijkomend recht op de sociale MAF.

Er zijn speciale voorwaarden voor kinderen jonger dan 19 jaar en chronisch zieken.