Mijn dossier

Via de website Mijn dossier kan je met behulp van je elektronische identiteitskaart:

  • Je gegevens in het Rijksregister raadplegen.
  • Zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden.
  • Een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen.

Je kan dit attest ook aanvragen via 'Mijn dossier' op de website van het rijksregister.

De online toepassing 'Mijn dossier' geeft je toegang tot jouw persoonlijk dossier in het Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals tot de daarbij horende attesten.
Deze applicatie is toegankelijk met je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer.

Via deze toepassing kon je reeds jouw gegevens checken in het Rijksregister, een adreswijziging doorgeven, en nu ook een aantal volwaardige attesten (attest van gezinssamenstelling, inschrijving, leven, nationaliteit en woonst) raadplegen, downloaden of afdrukken.

Je ontvangt dan een door het Rijksregister ondertekend attest in Pdf-formaat. Dit document heeft dezelfde waarde als het document dat je bij de dienst Burgerzaken kan afhalen.

Voor deze attesten hoeft je dus niet langer langs te komen.