Mijn job? De straat op gaan en écht luisteren naar jongeren

Als je Charis Frederickx ziet rondhangen op een Zaventems buurtplein, dan is hij druk aan het werk. Hij praat met jongeren om te weten wat hen bezighoudt en welke ruimte ze nodig hebben in onze gemeente.

Ook talent spotten voor het free podium van DiverZity is één van je opdrachten?

Op 23 september staat het Feldheimpark in het teken van diversiteit. We  brengen mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en interesses samen. Het programma is een mix van sportieve workshops, eetstands en een free podium. Muziek, eten en sport spreken ook jongeren meteen aan, in die zin is DiverZity helemaal op maat van de jeugd. De optredens van Shaka Shams en Blu Samu maken een goede kans om in de smaak te vallen bij de Zaventemse jongeren. Bovendien is het evenement een welgekomen aanleiding om met hen in gesprek te gaan. 

Daar ligt ook jouw opdracht in Zaventem: contact leggen met jongeren. Hoe zit dat precies?

Contact leggen is een eerste stap. Het doel is uiteindelijk om voor alle jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding mogelijk te maken. Dat doe ik vanuit Arktos, een expertisecentrum voor jongeren voor wie de aansluiting met de samenleving om welke reden dan ook minder vanzelfsprekend is. Gedurende drie jaar werk ik halftijds in Zaventem. Ik ga de straat op om écht te luisteren naar jongeren. Dat is mijn job. We willen hen in contact brengen met hun omgeving en hen ruimte geven om hun talenten en vaardigheden te tonen. We gaan uit van hun kracht, daarom is onze baseline: ‘het kan wél’. Het free podium tijdens DiverZity is daar een concreet voorbeeld van. Wie dit leest en op de valreep nog zin heeft om zijn talent te tonen: contacteer me gerust! 

Je bent nu enkele maanden aan de slag. Hoe zou je de jeugd in Zaventem omschrijven? 

Er is een grote verscheidenheid in achtergrond en leeftijd bij de gasten die ik tegenkom. Ik heb de indruk dat jongeren hier veel in hun mars hebben als ze er letterlijk en figuurlijk de ruimte voor krijgen. Ze willen een fysieke plek om te mogen rondhangen. Maar ook een platform om hun stem te laten horen. Ze  hebben bijvoorbeeld heel wat ideeën voor de nieuwe sportsite in Zaventem. Ik wil een brug voor hen zijn, maar vooral ook samen met hen dingen ondernemen. Naar hen luisteren en hun ideeën afstemmen met de  gemeentelijke diensten. Met een goede omkadering kan die samenwerking tussen jeugd en gemeente mooie resultaten opleveren. 

Hoe weten jongeren dat ze bij jou terecht kunnen?

Ik blijf niet op mijn bureau zitten tot ze bij mij komen. Dat zou niet werken. Ik zoek hen op aan sportvelden en buurtpleintjes. Ik leg contacten aan de schoolpoort en met mensen die werken met jongeren. Ook laat ik op verschillende plaatsen een QR-code achter. Die linkt door naar een enquête waarin ik pols naar hun situatie en ideeën. Ook via Instagram, WhatsApp, met een telefoontje of via e-mail kunnen ze me altijd contacteren.

Staan ze altijd open voor een gesprek?

Ik ben een onbekende volwassene die jongeren aanspreekt op straat. Dat is in het begin natuurlijk onwennig. Maar als je normaal doet en gewoon jezelf bent, kom je snel tot een gesprek. Ik wil hen leren kennen en naar hen luisteren. Die aanpak werkt. Dat merken we bij Arktos al 30 jaar. We geloven dat iedereen talenten heeft. Om de één of andere reden komen ze soms minder tot uiting, maar we gaan ernaar op zoek en proberen ze te versterken. Dat zullen we tonen tijdens DiverZity op 23 september! 

Allen daarheen!

Charis ondersteunt gedurende drie jaar de Integratiedienst van lokaal bestuur Zaventem en het Huis van het Kind. Hij doet dat vanuit Arktos, een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren. De samenwerking tussen Arktos en Zaventem is mogelijk dankzij Plan Samenleven van de Vlaamse overheid.

Gepubliceerd op vrijdag 1 september 2023 12.10 u.