Minder Mobielen Centrale

Door de grote vraag naar vervoer voor minder mobiele burgers zijn we genoodzaakt te werken met een wachtlijst om lid te worden van de Minder Mobielen Centrale. Zonder lidmaatschap is het momenteel niet mogelijk om een beroep te doen op onze dienstverlening.

Wat is een Minder Mobielen Centrale?

Mensen kunnen omwille van ouderdom, beperking(en) of ziekte verplaatsingsmoeilijkheden ondervinden. De Minder Mobielen Centrale beschikt over vrijwilligers die personen met mobiliteitsproblemen vlot en op een veilige manier naar hun bestemming kunnen brengen. Deze dienstverlening haalt mensen uit hun sociaal isolement. Een Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening aangeboden door Sociaal Huis Zaventem. Het doel is om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een beperkte mobiliteit. De ritten die aangevraagd worden door de leden van de Minder Mobielen Centrales zijn vaak voor familiebezoek, boodschappen, een kappersbezoek, een bezoek aan de dokter of voor administratieve zaken naar het gemeentehuis.

Wie mag zich aansluiten?

Gebruikers kunnen zich aansluiten indien ze voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Gedomicilieerd zijn in Zaventem, Nossegem, Sint-Stevens-Woluwe of Sterrebeek;
 • Minder mobiel zijn;
 • Het inkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal de waarde van het leefloon
  (https://www.vlaanderen.be/leefloon).

Wat is de kost voor jaarlijkse aansluiting?

 • Voor één jaar (bij aansluiting tussen 1 januari en 30 juni): 12€ per persoon, 18€ per koppel of samenwonenden
 • Voor een half jaar (bij aansluiting tussen 1 juli en 31 december): 6€ per persoon, 9€ per koppel of samenwonenden

Een lidkaart is telkens geldig tot 31 december van het lopende jaar.

Waarvoor is vervoer mogelijk?

Familiebezoek, ziekenbezoek, boodschappen, socio-culturele activiteiten (cinema, etentje, toneel, enz.), vrijetijdsbestedingen (daguitstap, hobbyclub, sport, enz.) verkiezingen, tandartsbezoek,…

Waarvoor is vervoer niet mogelijk?

 • Goederenvervoer (verhuizingen, vervoer van meubilair, vervoer van enkel materialen, enz.). De chauffeur neemt slechts een beperkte hoeveelheid bagage mee (vb. bagagekoffer, kleine hoeveelheid boodschappen, enz.).
 • Ziekenvervoer. De Minder Mobielen Centrale is geen tegenhanger van ziekenwagendiensten, het Rode Kruis of vervoerdiensten van de mutualiteiten.

Wanneer is vervoer mogelijk?

 • Ritten die worden uitgevoerd met de persoonlijke wagen van de vrijwilliger kunnen plaatsvinden op weekdagen en in het weekend.
 • Ritten uitgevoerd met één van de wagens die ter beschikking worden gesteld door Sociaal Huis kunnen uitsluitend plaatsvinden op weekdagen tussen 8u en 16u30.

Wat is de kostprijs van een rit?

 • De kilometervergoeding bedraagt 0,35€ per kilometer met een minimum opstartprijs van 3€.
 • De parkeerkosten zijn ten laste van de gebruiker.
 • Een wachtvergoeding van 3€ voor een wachttijd tussen 30 minuten en één uur, een wachtvergoeding van 5€ voor een wachttijd van langer dan één uur.

Hoe aansluiten?

Indien je wenst aan te sluiten, geef je je naam, adres en telefoonnummer door aan de thuisdienst van het Sociaal Huis. Je wordt dan zo spoedig mogelijk gecontacteerd en een begeleidend medewerker komt bij jou op huisbezoek voor het toelichten van verdere afspraken en om je aansluiting af te ronden.

Hoe een rit aanvragen?

Iedere rit dient aangevraagd te worden via de centrale minstens twee dagen op voorhand in de voormiddag tussen 9u00 uur en 12u30 uur of in de namiddag van 13u30 uur tot 16u00.

Hoe een rit annuleren?

Indien de rit niet kan plaatsvinden, dient de centrale tijdig te worden verwittigd door de gebruiker, zodat de vrijwilliger kan worden ingelicht. Het afzeggen van een geplande rit dient ten laatste te worden gecommuniceerd voor 15u de dag voor de geplande rit.