Netwerk en partners

Het Huis van het Kind is een lokale samenwerking waarbij verschillende partnerorganisaties samen voor een aanbod zorgen dat (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren ondersteunt. Hierbij wordt de focus gelegd op :

  • preventieve gezondheidszorg
  • opvoedingsondersteuning
  • activiteiten die ontmoeting bevorderen

Home-Start Zaventem

Home-Start ondersteunt gezinnen met jonge kinderen van bij de zwangerschap tot 12 jaar.
Door de aanwezigheid van vrijwilligers in het gezin vergroot Home-Start de draagkracht en de vaardigheden van ouders en wordt een sterk netwerk opgebouwd die gezinnen in kwetsbare situaties ondersteunt.

Wordt jij ook Home-Start vrijwilliger?


Info en contact: 
zaventem@domovzw.be  -  0497 555 633  - facebook


Permanentie FONS - Groeipakket

Elke 1ste vrijdag van 9 tot 12 uur en
elke 3de woensdag van 13.30 tot 16 uur


Huis van het Kind Zaventem, Stationsstraat 26, 1930 Zaventem

Maak een afspraak op 0492 184 082 of huisvanhetkind@zaventem.be


BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)

Met het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) streeft de Vlaamse overheid naar een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Het lokaal bestuur stippelt, samen met verschillende partners, een lokaal beleid uit, binnen de krachtlijnen van het decreet.

Momenteel werkt de gemeente Zaventem (nm Huis van het Kind, dienst onderwijs en vrijetijdsdiensten) samen met Ferm om voorstellen te formuleren en acties uit te werken ism de betrokken actoren.

Info en contact: Sarah Vermeiren  /  052 31 52 62  /  boa.zaventem@samenferm.be


Een sterk netwerk

Het Huis van het Kind Zaventem is een samenwerking tussen de volgende partners : Avansa vzw, CAW Halle-Vilvoorde vzw, CM, FSMB, gemeentelijke integratiedienst, sociale dienst en vrijetijdsdiensten, Gezinsbond Zaventem, Groep Intro vzw, Home Start Domo vzw, Kind en Gezin, Kinderland vzw-CKG De Klaine Parachute, Kinderopvang Jannemieke, Kinderopvang De Sterretjes, Kraamzorg Ferm, Ligo vzw, OCMW Zaventem, Onderwijraad Zaventem, Pin vzw, Saamo vzw, Wiegwijs