Netwerk en partners

Het Huis van het Kind is een lokale samenwerking waarbij verschillende partnerorganisaties samen voor een aanbod zorgen dat (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren ondersteunt. Hierbij wordt de focus gelegd op :

  • preventieve gezondheidszorg
  • opvoedingsondersteuning
  • activiteiten die ontmoeting bevorderen

Permanentie Groeipakket

Vanaf 2019 krijgt elk kind een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen. Zo draagt het Groeipakket zijn steentje bij in de kosten van de opvoeding. Gezinnen krijgen maximaal de kans om elk kind te laten groeien en zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. Elk kind dat in Vlaanderen woont, heeft recht op een Groeipakket.

Meer weten: www.groeipakket.be

Permanentie FONS  Zaventem : elke 1ste vrijdagvoormiddag van de maand van 9 tot 12 uur in het Huis van het Kind Zaventem (Stationsstraat 26, Zaventem) . Enkel op afspraak!

Maak een afspraak op : huisvanhetkind@zaventem.be of 0492 184082


Home Start vzw

Ouders zijn de belangrijkste schakel in de opvoeding van hun kinderen. Maar sommige ouders hebben het in moeilijke levensfases zo zwaar dat ze hun kinderen niet de nodige geborgenheid en structuur kunnen bieden.

De onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige aanwezigheid van één vrijwilliger in één gezin helpt dit isolement te doorbreken. De vrijwilliger brengt wekelijks tijd door met het gezin. Wat hij of zij daar doet, gebeurt telkens in overleg met de ouders en afhankelijk van de noden van het gezin. Dit kan zijn samen met de kinderen spelletjes spelen, huiswerk helpen maken of een uitstap maken.

Heb jij hulp nodig? Of word je graag vrijwilliger bij Home Start Zaventem?

Contactpersoon: Barbara Dergent  /  0492 435465  / barbara.dergent@homestartvlaanderen.be  / www.homestartvlaanderen.com


BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)

Met het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) van 3 mei 2019 streeft de Vlaamse overheid naar een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Het lokaal bestuur heeft hierbij de regie in handen. Dit wil zeggen dat het lokaal bestuur samen met verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uitstippelt, binnen de krachtlijnen van het decreet.

Momenteel werkt de gemeente Zaventem (nm Huis van het Kind, dienst onderwijs en vrijetijdsdiensten) samen met Ferm om een omgevingsanalyse op te maken die de bestaande sitiatie in kaart brengt en eventuele knelpunten aanduidt.

Hierop zullen acties ontwikkeld worden ism de verschillende betrokken actoren.

Contactpersoon: Sarah Vermeiren  /  052 31 52 62  /  boa.zaventem@samenferm.be


Een sterk netwerk

Het Huis van het Kind Zaventem is een samenwerking tussen de volgende partners : Avansa vzw, CAW Halle-Vilvoorde vzw, CM, FSMB, gemeentelijke integratiedienst, sociale dienst en vrijetijdsdiensten, Gezinsbond Zaventem, Groep Intro vzw, Home Start Domo vzw, Kind en Gezin, Kinderland vzw-CKG De Klaine Parachute, Kinderopvang Jannemieke, Kinderopvang De Sterretjes, Kraamzorg Ferm, Ligo vzw, OCMW Zaventem, Onderwijraad Zaventem, Pin vzw, Saamo vzw, Wiegwijs