Gemeenteschool Sint-Stevens-Woluwe

In Sint-Stevens-Woluwe zijn langs de Leuvensesteenweg het voormalige gemeentehuis, het schoolgebouw en feestzaal De Snuifmolen afgebroken. De site ligt klaar voor een nieuwe campus voor de gemeentelijke basisschool van Sint-Stevens-Woluwe.

Over de plannen

Gemeenteschool Sint-Stevens-Woluwe heeft momenteel twee schoolgebouwen: een ‘blauwe’ en een ‘groene’ school. Die blijven behouden. Als de werken vlot verlopen, krijgt de gemeenteschool er in september 2025 een ‘oranje’ school bij, aan de kant van de Leuvensesteenweg. Mét een groene toets weliswaar, want het gebouw zal beantwoorden aan de nieuwe wetgeving rond energie- en luchtbeleid, veiligheid, toegankelijkheid en akoestiek.

De uitbreiding is nodig. Van elk kleuter- en leerjaar zijn er in Sint-Stevens-Woluwe twee klassen. Containerklassen vangen al enkele jaren de nood aan een nieuw gebouw op. Maar dit was enkel een tijdelijke oplossing.

Polyvalente zaal voor naschoolse activiteiten

In de nieuwe school komt een polyvalente ruimte met een grootkeuken. Na schooltijd is er ruimte voor culturele en sportieve activiteiten. Een hypermodern en energiezuinig alternatief voor feestzaal De Snuifmolen dus!

Over de werken

Afhankelijk van de weersomstandigheden ziet de planning er als volgt uit:

 • Op 19 februari 2024 is gestart met de werken:
  • afbraak oude gemeenteschool
  • afbraak oud gemeentehuis 
  • afbraak feestzaal De Snuifmolen
 • Aansluitend op de afbraak wordt gestart met de nieuwbouw.
 • Het einde is voorzien tegen de zomer van 2025.

Google Earth

Op 14 juni 2024 werd de vloerplaat van het gelijkvloers gegoten.

Welke hinder kan je verwachten? 

De aannemer streeft ernaar om de hinder voor de buurt tot een minimum te beperken. Maar het spreekt voor zich dat je best rekening houdt met onder meer:

 • toenemend transport door het afvoeren van puin en het aanvoeren van bouwmaterialen
 • geluidshinder door de werken
 • een tijdelijk parkeerverbod op bepaalde delen van de Leuvensesteenweg

Verkeersveilige schoolomgeving tijdens de werken

We dringen er bij de aannemer op aan om de veiligheid van de schoolomgeving tijdens de werken te garanderen. De volgende ingrepen zullen daartoe bijdragen:

 • Voor een veilige oversteek komt er aan beide kanten van het bouwperceel een nieuw zebrapad bediend door een mobiel voetgangersverkeerslicht. De huidige oversteekplaats verdwijnt.
 • Een afgesloten voetgangersstrook langs de inrit van de parking biedt een veilige toegang tot de school.
 • De aannemer moet rekening houden met ons scholencharter. Daarin vragen we om geen aan- en afvoer door vrachtwagens te voorzien bij de start en op het einde van de schooldag.

Heb je vragen?

We updaten deze pagina zodra er meer of nieuwe informatie beschikbaar is. Vind je het antwoord op je vraag niet terug? Neem dan contact op met onze dienst gebouwen via gebouwen@zaventem.be.