Schooljaar 2024-2025: meld je kind digitaal aan voor inschrijving in de kleuter- of lagere school

Voor het schooljaar 2024-2025 maken voor het eerst álle kleuter- en lagere scholen in Zaventem gebruik van het Vlaamse aanmeldsysteem. Voor ouders die eerder hebben aangemeld voor een broer of zus, kan dit verwarrend zijn. Vergeet de belangrijke stappen niet!

Voor wie

Is je kind geboren in of vóór 2022 en gaat het volgend schooljaar voor het eerst naar school, of is je kind al ingeschreven, maar wil het volgend schooljaar veranderen van school, dan moet je eerst digitaal aanmelden.

Waarom

We streven naar een plaats in een school in de buurt waar je woont. Met de aanmeldingen willen we het kamperen aan de scholen vermijden. Met het digitaal aanmelden heeft iedereen een gelijke kans om in te schrijven in een school naar voorkeur.

Wanneer

De aanmeldingsperiode voor broers en zussen van kinderen in eenzelfde school en voor kinderen van onderwijzend personeel loopt van 15 tot 28 januari 2024

Van 27 februari tot 19 maart 2024 kunnen alle andere kinderen aangemeld worden.

Pas later schrijf je je kind in op een school.

Je kind aanmelden en inschrijven voor een basisschool in Zaventem

Gepubliceerd op maandag 15 januari 2024 9.00 u.