Noodplanning

Een efficiënte bestrijding van noodsituaties vergt een nauwe en vlotte samenwerking tussen de verschillende disciplines (hulpdiensten).
Deze samenwerking kan enkel tot stand komen als de voorbereiding op een rampenbestrijding multidisciplinair wordt aangepakt. Dit gebeurt in de veiligheidscel.
De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de noodplancoördinator en vertegenwoordigers van de verschillende disciplines (brandweer, politie, FOD Volksgezondheid, …) en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn:

  • Opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
  • Organiseren van oefeningen
  • Evalueren van noodsituaties en oefeningen
  • Organiseren van voorafgaande informatie over de noodplanning
  • Opmaken van de risico's en risicoanalyse
  • Bijsturen beheer incidenten en noodplannen
  • ...