School en Kinderopvang

Op zoek naar school- of kinderopvang voor Oekraïense vluchtelingen

Ben je gastgezin en heb je vragen over onderwijs? Ben je op zoek naar een school of kinderopvang?

Contacteer dan het Huis van het Kind: Stationsstraat 26, 1930 Zaventem.

Vrije inloopmomenten op dinsdag en woensdag tussen 9 en 12u en tussen 14 en 16u. Op afspraak is altijd handiger (en kan ook op ander moment).Mailen naar huisvanhetkind@zaventem.be of bellen naar 0492 18 40 82 mag ook.

Onderwijs Vlaanderen

Het beleidsdomein Onderwijs werkt aan een plan van aanpak om maatregelen  uit te werken. Bekijk de meest actuele informatie.

Overzicht basisscholen in Zaventem

Hier vind je een lijst met alle lagere scholen in onze gemeente.

Overzicht middelbare scholen in Zaventem

Hier vind je een lijst met alle middelbare scholen in onze gemeente.

18+

Bij het Agentschap Integratie en Inburgering kan je terecht in de volgende gevallen:

  • Oekraïners (+ 18-jarigen) die Nederlands willen leren
  • Voor de erkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift
  • Oekraïners (+ 18-jarigen) die zich langdurig in Vlaanderen willen komen vestigen (en ingeschreven zijn in het rijksregister), kunnen ook instappen in een inburgeringstraject. Trajectbegeleiders van het Agentschap Integratie en Inburgering begeleiden Oekraïners bij het zoeken naar werk, een opleiding of vrijetijdsbesteding.