Omgevingsvergunning herinrichting verkeerscomplex R0xA201

De Werkvennootschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de Vlaamse overheid voor de herinrichting van het verkeerscomplex Brusselse ring (R0) x Leopold III-laan (A201), gelegen op het grondgebied van de gemeenten Machelen en Zaventem. Bij de aanvraag is ook een milieueffectenrapport (MER) toegevoegd dat nog goedgekeurd moet worden.

Kom hier meer te weten over het project

Infomomenten

Er werd voor deze aanvraag een officiële informatievergadering georganiseerd op donderdag 11 januari 2024.

Bekijk hier de presentatie van de informatievergadering

Daarnaast worden er twee infomarkten georganiseerd door aannemersgroep SPI.R0:

 • Machelen-Diegem:
  • Wanneer? Dinsdag 16 januari 2024 van 17u tot 20u
  • Waar? Kerk | Lostraat 6 | Diegem-Lo
  • Inschrijven? Verplicht | Via www.werkenaandering.be
 • Zaventem:
  • Wanneer? Donderdag 18 januari 2024 van 17u tot 20u
  • Waar? Sint-Martinuszaal | Veldeke 1 | Zaventem
  • Inschrijven? Verplicht | Via www.werkenaandering.be
 • Wat kan je verwachten van de infomarkten? Je krijgt meer informatie over wat er precies verandert in de betrokken wijken:
  • Er zijn infopanelen en toekomstvideo’s die de veranderingen tonen.
  • Er zijn experts aanwezig om al je vragen te beantwoorden.
  • Een fietssimulator biedt je de kans om het nieuwe park en de fietsinfrastructuur in virtuele realiteit te ontdekken.

Openbaar onderzoek

Er loopt voor deze aanvraag een openbaar onderzoek van donderdag 28 december 2023 tot en met vrijdag 26 januari 2024. Tijdens deze periode kan je:

 • het dossier inkijken via het omgevingsloket of op de dienst Omgeving van de gemeenten Machelen en Zaventem
 • eventuele bezwaren en opmerkingen indienen via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten Machelen en Zaventem

Je kan het dossier in het omgevingsloket terugvinden op basis van:

 • referentie OMV_2023103902
 • inrichtingsnummer 20230809-0004

Na het openbaar onderzoek bundelen de gemeenten Machelen en Zaventem de bezwaarschriften en maken deze samen met hun adviezen over aan de Vlaamse overheid.

Bekijk hier de aanvraag van de omgevingsvergunning

Beslissing

De Vlaamse overheid behandelt het dossier verder en neemt de uiteindelijke beslissing om al dan niet een omgevingsvergunning af te leveren. Deze beslissing wordt publiek kenbaar gemaakt.