Omgevingsvergunning luchthaven Zaventem

De huidige omgevingsvergunning van Brussels Airport loopt tot 8 juli 2024. Voor de vernieuwing van de vergunning, diende Brussels Airport begin juli 2023 een aanvraag in bij de Vlaamse Overheid. De aanvraag gaat over het voortzetten van de bestaande activiteiten van Brussels Airport Company, binnen de huidige infrastructuur van start- en landingsbanen. Het gaat niet om een uitbreiding van de infrastructuur of bijkomende nachtslots.

Informatiesessie voor inwoners

Op donderdag 14 december organiseerde Brussels Airport een digitale informatiesessie. Experten gaven toelichting en beantwoorden vragen over de vergunning en het milieueffectrapport.

Herbekijk de digitale informatiesessie

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag en het MER start op 10 december 2023 en neemt 30 dagen in beslag. Tot en met 8 januari 2024 kunnen alle burgers het dossier inkijken en eventuele opmerkingen of bezwaren formuleren. Deze opmerkingen en bezwaren kunnen ze vervolgens indienen bij de vier gemeenten waarop de luchthaven gelegen is: Zaventem, Machelen, Steenokkerzeel en Kortenberg. Na het openbaar onderzoek bundelen de gemeenten de bezwaarschriften en maken deze samen met hun adviezen over aan de Vlaamse overheid.

Bekijk hier de aanvraag van de omgevingsvergunning

Beslissing

De Vlaamse overheid behandelt het dossier verder en neemt de uiteindelijke beslissing om al dan niet een omgevingsvergunning af te leveren. Deze beslissing wordt publiek kenbaar gemaakt.