Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

input omgeving nodig naar analogie met omgevingsvergunning (bouwvergunning)