Onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie – Zennebekken-Noord - Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken

Datum bekendmaking donderdag 01 december 2022
Einddatum vrijdag 31 maart 2023