Integratiedienst en Huis van het Kind verhuizen naar Zavelpand, groepsactiviteiten blijven in Quinkenstraat

In september vorig jaar verhuisden het Huis van het Kind en de integratiedienst naar de Quinkenstraat, achter de sporthal. Maar omwille van corona krijgen het onthaal en de kantoren van die diensten na Nieuwjaar onderdak in de Stationsstraat. Dit om de regels rond social distancing te respecteren.

Kantoren verhuizen naar Stationsstraat

Het is belangrijk dat de mensen bij deze diensten terechtkunnen, ook in deze moeilijke tijden, en dat het personeel in veilige omstandigheden kan werken. Met de verhuis naar het Zavelpand in de Stationsstraat, zouden de burgers het Huis van het Kind en de dienst Integratie gemakkelijker moeten kunnen zien en vinden, en snel kennis kunnen maken met de dienstverlening.

Groepsactiviteiten blijven in Quinkenstraat

Alleen het onthaal en de kantoren verhuizen. De groepsactiviteiten blijven plaatsvinden in de Quinkenstraat:

  • wekelijks op dinsdagnamiddag is er CafĂ© Combinne;
  • op woensdagnamiddag zijn er de Babybabbels;
  • op donderdagnamiddag zijn er de permanenties van het Agentschap Integratie en Inburgering voor wie graag Nederlands leert en op zoek is naar een cursus;
  • daarnaast worden er daar nog vormingen georganiseerd in samenwerking met Ligo en vinden nog tal van andere activiteiten plaats.
Gepubliceerd op woensdag 22 december 2021 14.39 u.