Openbaar groen

Het groen in onze gemeente wordt onderhouden door onze eigen groendienst, door externen in aanneming of via samenwerkingsverbanden met oa. Pronatura

  • Openbaar groen in de bebouwde gedeelten (bebouwde kommen) van onze gemeente wordt beheerd en onderhouden door de groendienst. Opmerkingen of vragen over laanbomen, plantsoenen, pleinen groot en klein verlopen via het meldingsformulier op onze startpagina.
  • Bepaalde delen in parken worden intensiever onderhouden dan andere. Dit is een bewuste keuze om de biodiversiteit te verhogen. Sommige delen van een park kunnen er daarom wat ruiger uitzien.

Samenwerkingsverbanden

We maken samen werk - binnen een duidelijke en gemeenschappelijke visie - van meer natuur en biodiversiteit. Het Zeen in Sterrebeek zit in fase 2 in, het Kersenbergproject in het centrum van Nossegem is aan de gang, er is de her- en opwaardering van de Woluwe in Sint-Stevens-Woluwe, de afwerking van de realisatie van het biodiversiteitsparkje met imker (bijenkasten) naast het zwembad en de opstart van een biodiversiteitsproject in het Woluweveld aan de grens tussen Zaventem en Machelen-Diegem.

Via deze samenwerking kunnen we beroep doen op intergemeentelijke natuur-en landschapsploegen (INL) die natuurontwikkelingsprojecten en natuurbeheer uitvoeren in gemeentelijke buitengebieden. 

Na het succesvolle verhaal in en rondom het Woluweveld en in de Kleine Maalbeekvallei door de uitvoering van de landinrichtingsprojecten door de Vlaamse Landmaatschappij, is er nu een startvisie opgemaakt voor een derde project  NOSKOEM en voor de inrichting van de open ruimten tussen de deelgemeenten Zaventem/Nossegem/Sterrebeek. Meer info over de lopende projecten vind je op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Samen werken aan biodiversiteit

Bedreigde dier- en plantensoorten moeten we met z'n allen koesteren, daarom neemt Zaventem deel aan de provinciale biodiversiteits-koesterburen-campagne 'Je hebt meer buren dan je denkt!'

Om acties te koppelen aan deze soorten, werken we samen met Brabantse Kouters en Pronatura maar ook met gedreven actieve verenigingen in de gemeente: Natuurpunt Zaventem, Sterrebeek2000 en de Kille Meutel die de natuur en de biodiversiteit in onze gemeente hoog in het vaandel dragen en elk hun eigen accenten leggen.

De koestersoorten van onze gemeente zijn de 

  • Geelgors
  • Huismus
  • Braamsluiper
  • Huiszwaluw
  • Eikelmuis
  • Graslathyrus
  • Karwijselie

Biodiversiteit is wat het leven mogelijk maakt: de verscheidenheid aan levende wezens, gaande van dieren, planten, zwammen en micro-organismen tot hun genetisch materiaal en de ecosystemen waarin ze leven.

Soorten ontstaan en soorten verdwijnen, dat is altijd zo geweest. Maar nog nooit ging de variatie aan biodiversiteit er zo snel op achteruit en dit door de nooit geziene druk die de mens uitoefent op het ecosysteem. Het is zeer de vraag of onze planeet in staat zal zijn zich daarvan te herstellen.

De biodiversiteit op aarde vraagt om bescherming, vanuit ecologische, sociale en economische motieven. Zij vormt een onmisbare rijkdom voor de komende generaties en wordt zeer ernstig bedreigd. Iedereen moet en kan er zijn steentje toe bijdragen!