Openingsuren en wekelijkse rustdag

Algemene informatie

Als kleinhandelaar (verkoop van producten met een rechtstreeks contact met de klant) dien je je te houden aan de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt (behalve afwijkingen).  Webshops zijn niet onderworpen aan deze wetgeving omdat de aanwezigheid van de klant niet vereist is. Ook kappers en horecazaken vallen niet onder deze wetgeving.

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.  Een wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens niet toegestaan. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Je mag een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet je duidelijk en van buitenaf zichtbaar de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden. Indien je een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiest, is het verboden op zondag andere producten te verkopen dan diegene die je gewoonlijk verkoopt.

Je moet eveneens de sluitingsuren respecteren. Voor het merendeel van de winkels (die op de klassieke manier geopend zijn gedurende de dag) gelden de volgende sluitingsuren:

 • Vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
 • Vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Er bestaan afwijkingen op deze regels voor onder andere nachtwinkels, privébureaus voor telecommunicatie, toeristische gemeentes, tankstations, ...

Wanneer mag ik afwijken van de wekelijkse rustdag?

Elk jaar biedt het gemeentebestuur van Zaventem zelfstandigen en handelszaken de mogelijkheid om een aantal keer af te wijken van de wekelijkse rustdag. Dat is enkel mogelijk op volgende data, die zijn vastgelegd na een algemene rondvraag bij Zaventemse handelaars:

 • 28 januari 2024
 • 11 februari 2024
 • 1 april 2024
 • 20 mei 2024
 • 25 augustus 2024
 • 1 september 2024
 • 8 september 2024
 • 6 oktober 2024
 • 27 oktober 2024
 • 3 november 2024
 • 10 november 2024
 • 11 november 2024
 • 1 december 2024
 • 22 december 2024
 • 29 december 2024 

Hoe vraag ik een afwijking aan?

Om op één of meerdere van bovenstaande data af te wijken van de verplichte rustdag, dien je een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. Klik op onderstaande knop zodat dienst Economie met jou contact kan opnemen.

Neem contact op met dienst Economie.

Meer informatie

FOD Economie - Algemene Directie KMO-Beleid

Dienst intellectuele beroepen en wetgeving

North Gate 4de verdieping - Koning Albert II laan 16 - 1000 BRUSSEL

T 02 277 81 21

Klik hier voor meer info van de federale overheidsdienst Economie.