Oproep - Wil je graag een frituur uitbaten in Zaventem? Stel je kandidaat!

We lanceren een oproep voor het uitbaten van een frituur op het Kerkplein in Zaventem voor een termijn van twee jaar.

Meer details vind je hieronder en in de Oproep en toewijzingsleidraad van deze concessie.

Welk terrein wordt in concessie aangeboden?

Het terrein dat tegen voorwaarden in concessie wordt aangeboden:

  • is gelegen te 1930 Zaventem, op het Kerkplein aanliggend aan de N262 op het kruispunt met de Hoogstraat
  • is kadastraal gekend onder Zaventem, 2de afdeling, sectie C 157/02A
  • is momenteel gelegen te Kerkplein 20+
  • heeft een oppervlakte van 40m²

Op dit perceel staat sinds 1996 een frituurcontainer. Je kan deze frituurcontainer overnemen van de huidige eigenaar of vervangen volgens de richtlijnen in de Oproep en toewijzingsleidraad van deze concessie. 

Voor welke termijn wordt de concessie verleent?

De concessie wordt verleend voor twee jaar. Het terrein wordt beschikbaar gesteld van 1 november 2024 tot 1 november 2026.

Welke procedure zal gevolgd worden?

De concessie zal worden toegewezen volgens een specifieke procedure zonder voorafgaande selectie van kandidaten, waarbij het gemeentebestuur voor de beste uitbating kiest vanuit het oogpunt van ‘algemeen belang’. Meer details over de procedure vind je in de Oproep en toewijzingsleidraad van deze concessie.

Hoe kan je een offerte indienen?  

Je kan op één van de volgende manieren een offerte indienen:

  • Je kan de offerte onder definitief gesloten omslag afgeven tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Lokaal bestuur Zaventem | Dienst Economie | Steenokkerzeelstraat 56 | 1930 Zaventem
  • Je kan de offerte met de post versturen, als gewoon of aangetekend stuk, naar het volgende adres:  Lokaal bestuur Zaventem | Steenokkerzeelstraat 56  | 1930 Zaventem. De offerte moet verstuurd worden in een definitief gesloten omslag met de volgende expliciete vermelding op de omslag: ‘VOORSTEL voor een  CONCESSIE met HET UITBATINGSRECHT VAN FRITUUR  op het KERKPLEIN centrum Zaventem’.
  • Je kan de offerte digitaal via e-mail versturen naar sven.willekens@zaventem.be met de expliciete vermelding ‘VOORSTEL voor een  CONCESSIE met HET UITBATINGSRECHT VAN FRITUUR op het KERKPLEIN centrum Zaventem’.

Wat is de deadline voor het indienen van een offerte?

Je offerte moet uiterlijk op 2 september 2024 ingediend worden.

Bij wie kan je terecht met vragen?

Met vragen over de concessie, de procedure of de leidraad kan je terecht bij Sven Willekens, medewerker van de dienst Economie. Hij vertegenwoordigt als contactpersoon ons lokaal bestuur tijdens de volledige duur van de procedure. Je kan hem contacteren via sven.willekens@zaventem.be.

Gepubliceerd op woensdag 10 juli 2024 15.30 u.