Opvang scholen

De meeste scholen organiseren voor– en naschoolse opvang op de school.
Het staat de scholen vrij om al dan niet een vergoeding te vragen en de prijs daarvan te bepalen. Neem daarvoor contact op met je school.

BEKIJK BASISSCHOLEN

Bekijk secundaire scholen