Over het OCMW

Sinds 2019 is de samenstelling van de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW identiek. De gemeenteraad heeft dus dezelfde voorzitter en leden als de OCMW-raad, en het schepencollege heeft dezelfde leden als het Vast Bureau.

De huidige OCMW-Raad werd geïnstalleerd in januari 2019 en zetelt tot en met 31 december 2024. De Raad komt 1 keer per maand samen (niet in juli en augustus).

OCMW-Raad

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (zoals de OCMW-Raad tegenwoordig heet) is het hoogste bestuursorgaan en heeft beslissingsbevoegdheid. Om praktische redenen worden sommige beslissingen uitbesteed aan het Vast Bureau of een bijzonder comité.

Vast Bureau

Het Vast Bureau staat in voor het dagelijks beheer van het OCMW. Belangrijke dossiers worden vooraf door het Vast Bureau behandeld. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het is o.m. bevoegd voor individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie. Dien je een aanvraag in voor financiële hulp of wens je een beroep te doen op de diensten van het OCMW, dan zal dit Comité zich hierover buigen. Het bekijkt of de wettelijke voorwaarden vervuld zijn en houdt rekening met de elementen van het verslag dat door een maatschappelijk werker wordt opgesteld.