Overlevingspensioen

Wat?

Het overlevingspensioen is een recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.
Er zijn verschillende voorwaarden zoals leeftijd, duur huwelijk,…

Cumul

  • Het kan 12 maanden gecumuleerd worden met uitkeringen wegens ziekte, invaliditeit, werkloosheid, brugpensioen, tijdskrediet,…
    Gedurende die periode wordt het beperkt tot een vast jaarbedrag. Na afloop van de periode van 12 maanden moet je kiezen tussen de sociale vergoeding en het overlevingspensioen.
  • Het overlevingspensioen kan altijd gecumuleerd worden met arbeid maar dan gelden er inkomstengrenzen.

De aanvraag dient te gebeuren binnen de 12 maanden na het overlijden van de huwelijkspartner.

Ingang

  • Wanneer de overledene nog geen rustpensioen genoot, dan gaat het in tijdens de maand van het overlijden.
  • Wanneer de overledene wel een rustpensioen genoot, dan gaat het in op de eerste dag van de maand volgend op die van het overlijden.

Als je de aanvraag niet binnen de 12 maanden hebt ingediend, dan zal het overlevingspensioen op zijn vroegst ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die van de aanvraag.

Hoe aanvragen?