Paspoort/Reispas

De officiële naam voor een reispas is paspoort. Een paspoort is een identiteitsdocument dat volgens internationale normen is vastgelegd.

Gaat u naar het buitenland ?

Controleer uw de website van Buitenlandse Zaken aan de hand van uw reisbestemming of u al dan niet een identiteitskaart of paspoort nodig heeft :
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten

U heeft dit paspoort niet voor alle bestemmelingen nodig. Voor een bezoek aan één van de EU-Landen volstaat uw gewone identiteitskaart. Een geldig paspoort is vereist voor een reis naar de meeste landen buiten de EU. Zowel kinderen als volwassenen hebben een eigen paspoort nodig.

Het paspoort is 7 jaar geldig voor volwassenen en  5 jaar geldig voor kinderen -18 jaar. Verlengingen worden niet meer toegestaan. Er worden enkel nog biometrische paspoorten (dit is een paspoort met een chip) afgeleverd.

Voorwaarden

Voor Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Procedure

 1. U dient een afspraak te maken bij de dienst Bevolking.
 2. U dient zich persoonlijk aan te bieden bij de dienst Bevolking.
  Ook kinderen dienen aanwezig te zijn voor de aanvraag

Er zal een handtekening en vingerafdrukken worden gevraagd.

Gezien de zeer strenge voorwaarden voor pasfoto's, raden wij aan om voor kinderen < 6 jaar, de pasfoto's te laten nemen door een professionele fotograaf.

Pasfoto's die niet voldoen aan de I.C.A.O.-normen (International Civil Aviation Organization) worden immers niet aanvaard door het computerprogramma.

Wat meebrengen

 • Uw identiteitskaart.
 • Uw oud paspoort of bewijs van verlies
 • 1 recente kleurenpasfoto met als achtergrond een lichte eenvormige kleur. Deze moet voldoen aan de vereisten zoals die zijn opgelegd door de FOD Binnenlandse zaken.

Kostprijs

Meerderjarig

AanvraagprocedurePrijs    
Aflevertijd 
Normaal€ 797 werkdagen
Spoed€ 2481 werkdag (voor 15 uur aangevraagd )
Extreme spoed (levering Brussel)€ 308

zelfde dag (voor 15 uur aangevraagd )

Adres afhaling :

FOD Buitenlandse Zaken, Warandeberg 2, 1000 Brussel (tel. 02 518 21 16)

Minderjarige

AanvraagprocedurePrijs    
Aflevertijd 
Normaal€ 417 werkdagen
Spoed€ 2101 werkdag (voor 15 uur aangevraagd )
Extreme spoed (levering Brussel)€ 270

zelfde dag (voor 15 uur aangevraagd )

Adres afhaling :

FOD Buitenlandse Zaken, Warandeberg 2, 1000 Brussel (tel. 02 518 21 16)

Uitzonderingen

 

Verlies of diefstal van je paspoort/reispas

Bel DOC STOP

Bel DOC STOP op 00800 2123 2123. Dit kan 24 per dag . Zij blokkeren en seinen je document internationaal. Je kan het dan niet meer gebruiken, zelfs niet als je het terugvindt.

Bel je vanuit het buitenland of antwoordt DOC STOP niet ? Bel dan +32 2 518 2123.

 • Is je document gestolen ?
  Dan moet je eerst aangifte doen bij de politie. Pas nadien kan je een nieuw paspoort aanvragen bij jouw gemeente.
  Maak hiervoor een afspraak.
 • Is je document verloren ?
  Dan kan je een aangifte doen aan het loket. Je kan meteen een nieuw paspoort aanvragen bij jouw gemeente.
  Maak hiervoor een afspraak .

Tweede paspoort/reispas

Een tweede reispaspoort kan aangevraagd worden bij de dienst Bevolking om tegemoet te komen aan de reisnoden van intensieve reizigers, vooral in de beroepssfeer maar wordt enkel afgeleverd indien de motivering ernstig en geloofwaardig is:

 • Het andere reispaspoort wordt gebruikt voor de aanvraag van visa bij de ambassade/consulaat van een ander land.
 • Om tegelijk visa bij ambassades van verschillende landen aan te vragen.
 • Reizen naar een land dat het niet apprecieert dat de visa en stempels in het eerste reispaspoort aantonen dat de Belg een ander land, waarmee het eerste land op gespannen voet leeft, heeft bezocht.

Hoe?

Schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend. Indien voor beroepsredenen moet de aanvraag en motivatie uitgaan van de werkgever.

64 bladzijden paspoort/reispas

Burgers die veel reizen kunnen een reispaspoort van 64 bladzijden aanvragen. Het reispaspoort kan enkel aangevraagd worden via een spoedprocedure en tarief van een spoedprocedure. Dit reispaspoort is eveneens zeven jaar geldig.

Noodprocedure om humanitaire redenen?

Moet u om dringende redenen van humanitaire redenen (ongeval, ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland, dan kan binnen één dag een voorlopig paspoort afgeleverd worden. Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts afgeleverd worden als er een bewijs is van dringende humanitaire redenen. De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Tijdens het weekend kan u telefonisch contact opnemen via het nummer 02 501 81 11.

Wat indien je schade hebt gelopen ingevolge een productiefout in het paspoort?

Ten gevolge van een productiefout in uw paspoort, is uw reis niet verlopen zoals voorzien en u
meent schade te hebben geleden:

 • U moest uw vertrek uitstellen of annuleren.
 • U moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort.
 • U moest uw reis onderbreken en naar huis terugkeren.
 • U kunt in dat geval aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de
  geleden schade.

  Meer inlichtingen aan het loket paspoorten

Meer info