Premie voor gepensioneerden, invaliden, weduwen en wezen (GIWW)

 • Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit
 • Reeds 1 jaar ingeschreven of vermeld bent in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Zaventem (op 1 januari van het dienstjaar waarin de toelage wordt aangevraagd).
 • Er effectief woont op het ogenblik van de uitbetaling

kan je in aanmerking komen voor een jaarlijkse sociale toelage :

Wie?                                                  Bedrag toelage           Voor te leggen                                  bewijsstukken
Gepensioneerde (gerechtigd op een rust- of overlevingspensioen of beide)
 • alleenstaande(*) : € 150 of € 200 met IGO-attest

 

 • gezin (echtgenoten of samenwonende partners of
 • éénoudergezinnen met kinderen ten laste)* : € 175 of € 225 met IGO-attest

* toestand volgens rijksregister op 01/01/2020

 • identiteitskaart
 • attest verhoogde tegemoetkoming met de vermelding “gepensioneerde” (aan te vragen bij het ziekenfonds)
 • attest IGO (inkomensgarantie voor ouderen) (rechthebbenden krijgen dit automatisch van de Federale Pensioendienst)

 

Wees (van beide ouders)€ 150
 •  identiteitskaart
 • attest verhoogde tegemoetkoming met de vermelding “wees” (aan te vragen bij het ziekenfonds)

 

Kind van minder dan 21 jaar dat getroffen is door een fysieke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% of minstens 4 punten in de eerste pijler of 6 punten behaald in de 3 pijlers samen volgens de evaluatiecriteria vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid€ 225
 •  identiteitskaart
 • attest verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en
 • attest FOD Sociale Zekerheid 66% of minstens 4 punten in de eerste pijler of 6 punten in de 3 pijlers samen

 

Invaliden (tot wettelijke pensioenleeftijd)€ 225
 • identiteitskaart
 • attest verhoogde tegemoetkoming met de vermelding “invalide” (aan te vragen bij het ziekenfonds)

 

 

Reglementen