Feestcheque

De feestcheque is een gemeentelijke toelage van maximaal € 125 voor een straat-, buurt- of pleinfeest. Op deze manier willen we de sociale contacten in de gemeente helpen bevorderen. 

Kostprijs

Maximaal € 125

Regelgeving

 • het gaat om een activiteit die de sociale contacten bevorderen binnen één straat, een duidelijk afgebakend gedeelte van een straat, een buurt (meerdere straten) of een plein.
 • privéfeesten of activiteiten met winstoogmerk worden uitgesloten.
 • deze toelage is niet cumuleerbaar met een andere toelage van de gemeente voor hetzelfde evenement. Dezelfde locatie kan slechts één keer per kalenderjaar een toelage ontvangen.
 • De initiatiefnemers moeten in de betrokken straat, buurt of plein wonen.
 • Alle inwoners van het betrokken plein moeten de kans krijgen om deel te nemen aan de activiteiten.
 • De uitgave moet betrekking hebben op één van de onderstaande posten: 
  • huur of ontlenen van infrastructuur en logistiek (zaal, tent, podium, ...)
  • huur of ontlenen van technische faciliteiten (geluid, belichting, ...)
  • sprekers, presentatoren, muzikanten, artiesten, groepen, gezelschappen.
  • Sabam, billijke vergoeding, aansprakelijkheidsverzekering.
  • drukwerk voor de promotie van de activiteit.
 • Je dient de aanvraag samen met de bewijsstukken uiterlijk één maand na de activiteit in bij dienst Feestelijkheden, Diegemstraat 41 in Zaventem of op yves.vanhemele@zaventem.be. Na controle en goedkeuring zal het bedrag van maximaal € 125 overgeschreven worden op het opgegeven rekeningnummer.
 • Op het aanvraagformulier noteer je de naam, rijksregisternummer, adres en telefoonnummer van 2 initiatiefnemers die niet op hetzelfde adres wonen.
 • De uitbetaling van de toelage zal gebeuren na de activiteit en na de voorlegging van de volgende bewijsstukken:
  • bewijs van uitnodiging (affiche, mail, ...)
  • bewijs van kosten (kopies van kassatickets, facturen, onkostennota's,...)
  • bewijs van plaatsvinden (foto, video,...)
 • het toelagebedrag kan nooit hoger liggen dan de effectieve kosten.
 • de organisator van het feest dient alle communicatie en publiciteit uitsluitend in het Nederlands op te maken en te versturen. 
 • de toelage wordt uitbetaald binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Goedgekeurd op 29 april 2019.