Parkeerkaart mindervaliden

Met deze kaart kunnen personen met een handicap parkeren op speciaal voorbehouden parkeerplaatsen in België. Ze zijn aangeduid met een verkeersbord en/of symbool op de grond. De parkeerkaart stelt je in Zaventem vrij van het betalen van parkeergeld. Leg de kaart zichtbaar in je wagen.

Voorwaarden

De kaart is strikt persoonlijk: ze mag alleen gebruikt worden als de persoon met een handicap in het voertuig zit. Dit voertuig hoeft niet op zijn of haar naam te staan. Misbruiken worden bestraft door inhouding van de kaart gedurende zes maanden.

Procedure

  • De parkeerkaart voor personen met een handicap kan aangevraagd worden bij het Sociaal Huis. Zij doen voor jou een elektronische aanvraag, bieden hulp met het invullen van de aanvraagformulieren en vertellen je het verdere verloop van je aanvraag.

 

  • Je kan ook rechtstreeks contact te nemen met de FOD Sociale Zekerheid. 

Finance Tower. Dienst Personen met een handicap

Kruidtuinlaan 50 - B 150

1000 Brussel

Tel 0800 987 99

www.handicap.fgov.be

Wat meebrengen

Identiteitskaart