Autoluwe kernen en woonwijken

Bij herinrichtingsprojecten van straten zal ingezet worden op meer aandacht voor de zwakke weggebruikers en een selectieve bereikbaarheid voor auto’s in zodat een geleidelijke transformatie naar verkeersluwe kernen en woonwijken een realiteit wordt. Waar mogelijk zullen woonwijken getransformeerd worden naar woonerven.

De snelheid in een woonerf is beperkt tot 20 km/u. Voetgangers mogen er de volledige breedte van de openbare weg gebruiken, spelen zijn er eveneens toegelaten. Een oordeelkundige inrichting zorgt ervoor dat de straat een verblijfsruimte van de buurt kan worden, ondanks het feit dat er ook wagens kunnen rijden en parkeren. Parkeren is enkel toegelaten in de gedefinieerde parkeervakken, te herkennen aan de wegmarkeringen, de kleur van de vakken, de letter P of verkeersborden.