Gratis PMD- en huisvuilzakken

                   

Voorwaarden

  • Minstens 1 jaar ingeschreven of vermeld zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Zaventem (op 1 januari van het dienstjaar waarin de toelage wordt aangevraagd).
  • Er effectief wonen op het ogenblik van het ontvangen van de zakken.

Procedure

                         

WIEWATSTUKKEN
Alle gezinnen met minstens 3 kinderen, op voorwaarde dat zij effectief deel uit maken van het gezin en voor hen kinderbijslag wordt genoten.2 rollen huisvuilzakken1 rol PMD-zakken- identiteitskaart- bewijs van laatst ontvangen kinderbijslag 
Onthaalouder erkend door Kind en Gezin met kinderen jonger dan 3 jaar4 kleine rollen huisvuilzakken1 rol PMD-zakken- identiteitskaart- Attest van Kind en Gezin

 

 

Aanvragen en afhalen kan van 1/09/2021 tot en met 31/10 2021 in het Sociaal Huis.

 

Voor wie

  • Ouders met minstens 3 kinderen ten laste
  • Onthaalouders die erkend zijn door Kind en Gezin en kinderen opvangen jonger dan 3 jaar